Koi­ra­ker­hon ki­sa­si­vut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yk­si­si­vui­sen React-so­vel­luk­sen ku­vit­teel­li­sel­le koi­ra­ker­hol­le. Koo­di on näh­tä­vil­lä Git­Hu­bis­sa ja demo He­ro­kus­sa.

Di­gian React-har­joi­tus­työ

Posted on

Ke­hi­tin yk­si­si­vui­sen React-so­vel­luk­sen, joka si­säl­tää osal­lis­tu­ja­lis­tan ja lo­mak­keen osal­lis­tu­jien li­sää­mi­sek­si. Koo­di on näh­tä­vil­lä Git­Hu­bis­sa.

Hie­ro­jan ko­ti­si­vut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-verk­ko­si­vus­ton vas­ta­pe­rus­te­tul­le hie­ron­tay­ri­tyk­sel­le. Han­kin myös verk­ko­tun­nuk­sen ja web-ho­tel­lin, jos­sa jul­kai­sin si­vus­ton. Li­säk­si laa­din yk­sin­ker­tai­sen oh­je­kir­jan si­vus­ton päi­vit­tä­mi­seen.