Ota yh­teyt­tä

Odo­tan vies­tiä­si 🙂

Voit lä­het­tää säh­kö­pos­tii­ni vies­tin täl­lä lo­mak­keel­la. Vas­taan mie­lel­lä­ni kai­ken­lai­siin ky­sy­myk­siin ja ker­ron li­sää it­ses­tä­ni. Myös työ- ja pro­jek­ti­tar­jouk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Jos et­sit yh­teys­tie­to­ja­ni, rul­laa alas­päin! Ne löy­ty­vät jo­kai­sen si­vun ala­reu­nas­ta.