Tuo­mas Tör­mä­nen (ly­hyt)

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti jo si­vus­ton suun­nit­te­lu­vai­heis­ta al­kaen. Olen täy­sin tyy­ty­väi­nen pro­jek­tin lop­pu­tu­lok­seen ja sii­hen joh­ta­nei­siin työ­vai­hei­siin. Olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ja suo­sit­te­li­sin Si­niä eh­dot­to­mas­ti muil­le­kin laa­duk­kai­ta si­vus­to­ja kaipaaville.