TOI­TA

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti. Työs­ken­te­ly oli am­mat­ti­tai­tois­ta ja asian­tun­te­vaa. Han­ke tar­vit­si ko­ti­si­vut, jot­ka pal­ve­le­vat sekä maa­han­muut­ta­jia, yrit­tä­jiä että yleis­tä vies­tin­tä­tar­vet­ta. Lop­pu­tu­los toi­mii hy­vin kaik­kien eri vies­tin­tä­tar­pei­den nä­kö­kul­mas­ta. Suo­sit­te­len Si­nin osaa­mis­ta vas­taa­viin hank­kei­siin. Sini on no­pea, idea­ri­kas ja täs­mäl­li­nen tekijä.