TOI­TA (ly­hyt)

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti. Työs­ken­te­ly oli am­mat­ti­tai­tois­ta ja asian­tun­te­vaa. Sini on no­pea, idea­ri­kas ja täs­mäl­li­nen tekijä.