Smar­tic oy

– Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti sujui?
Yh­teis­työ su­jui mie­les­tä­ni hy­vin. Saim­me no­peas­ti yh­tey­den Si­niin aina kun tar­vis ja asiat hoi­tui­vat ku­ten so­vit­tu. Ei moittimista!

– Mi­ten vies­tin­tä sujui?
Vies­tin­tä su­jui moit­teet­to­mas­ti What­sAp­pin kaut­ta. Ky­sei­nen oh­jel­ma luul­ta­vas­ti no­peut­ti vies­tin­tääm­me ja näin vauh­dit­ti työ­tä mukavasti.

– Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lopputuotteeseen?
Kyl­lä olim­me tyy­ty­väi­siä, vaik­ka­kin olim­me aja­tel­leet vä­hän eri­lais­ta si­vus­toa, mut­ta te­ki­jän tai­to­jen ja ai­ka­tau­lun mu­kaan men­tiin. Saim­me hy­vin sa­man tyy­li­sen si­vus­ton kui­ten­kin kasaan.

– Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajoissa?
Ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin ki­vas­ti ja tuo­te oli val­mis ajoissa.

– Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä kans­sa­ni myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin parissa?
Kyl­lä oli­sim­me, yh­teis­työ su­jui niin mukavasti.

– Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä kans­sa­ni jol­le­kin muulle?
Kyllä.