Sa­vi­nii­tyn ken­nel (ly­hyt)

Sini täyt­ti kaik­ki toi­vee­ni si­vu­jen suh­teen juu­ri niin kuin ha­lusin­kin. Olen eh­dot­to­man tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Suo­sit­te­len hän­tä heti, jos kuu­len jon­kun tar­vit­se­van vas­taa­vaa apua.