Lem­mik­kie­läin­lii­ke Tico-Tico oy

Sini on hoi­ta­nut työn­sä kii­tet­tä­väs­ti, nou­dat­ta­nut an­net­tu­ja työ­ai­ko­ja sekä ol­lut ys­tä­väl­li­nen asiakaspalvelussa.