La Rei­ne des Glaces ‑blo­gi (ly­hyt)

Yh­teis­työ su­jui Si­nin kans­sa lois­ta­vas­ti. Olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen ja olen val­mis te­ke­mään tu­le­vai­suu­des­sa­kin yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa. Hän on am­mat­ti­mai­nen ja asian­sa osaava.