IoT­Ti

- Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti sujui?
Hyvin.

- Mi­ten vies­tin­tä sujui?
Hy­vin, Sini ky­se­li tie­to­ja aktiivisesti.

- Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lop­pu­tuot­tee­seen (si­vus­to)? Tu­li­ko tuot­tees­ta sel­lai­nen kuin toivoitte?
Si­vus­to näyt­tää hyvältä.

- Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajoissa?
Si­nin puo­les­ta ai­ka­tau­lus­sa pysyttiin.

- Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin pa­ris­sa? Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa jol­le­kin muulle?
Suo­sit­te­lem­me. Sini hoi­ti hom­man jämäkästi.