Tam­pe­reen yli­opis­ton kirjasto

Sini on osoit­ta­nut vas­tuun­tun­toa ja teh­nyt työ­teh­tä­vän­sä huo­lel­li­ses­ti. Hän so­peu­tui myös hy­vin työyhteisöön.